Mine arbejder former sig i processen.
Det vil sige, at den indre såvel som den
ydre verden har indflydelse på det
færdige produkt. Intuitionen og
fantasien spiller en stor rolle for,
hvordan objektet ender i sit
eget univers.

Så jeg lader tankerne flyve
- en mand, en vej, et liv ...
                                             Erling Jøker

Erlings figurverden er meget livagtig. Jeg har 
selv købt en skulptur, med et kærestepar, 
som i dag står og pynter med sit eget liv i
mit vindue. 
Stigen-serien som han har designet minder 
mig om det fællesskab, som i dag skal til 
for at opnå noget.

Det kan være en ensom affære at kravle 
både op og ned alene.    

     

                                                Poul Pava

Stigen:"Forbindelsen mellem himmel og 

jord, som går begge veje, idet mennesket
går op  og guddommen ned ad stigen".
                                                     J.C. Cooper


Citat fra Politikens
Symbol leksikon